Advertisement Remove all ads

HSC Arts (Marathi Medium) 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] - Maharashtra State Board Question Bank Solutions for Political Science [राज्यशास्त्र]

Subjects
Topics
Subjects
Popular subjects
Topics
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Political Science [राज्यशास्त्र]
< prev  1 to 20 of 71  next > 

१९८९नंतरआंतरराष्ट्रीयसंबंधांमधीलमहत्त्वाचाप्रवाह-

[0.01] १९९१ नंतरचे जग
Chapter: [0.01] १९९१ नंतरचे जग
Concept: शीतयुद्धाचा शेवट आणि नव्या राष्ट्रांचा उदय

जागतिकीकरणाच्या युगात आर्थिक क्षेत्रात खालील महत्त्वाचे बदल झाले.

  1. भांडवलगुंतवणुकीचामुक्तसंचार
  2. गॅटचीनिर्मिती
  3. ट्रान्स-नॅशनलकंपनीचाउदय
  4. बौद्धिकसंपदाहक्कयावरलक्षकेंद्रित
[0.02] १९९१ नंतरच्या महत्त्वाच्या संकल्पना आणि समस्या : जागतिकीकरण
Chapter: [0.02] १९९१ नंतरच्या महत्त्वाच्या संकल्पना आणि समस्या : जागतिकीकरण
Concept: १९९१ पासूनचा जागतिकीकरण मुद्दा

खालील विधाने चूक की बरोबर सकारण स्पष्ट करा.

जागतिकीकरणात बिगर सरकारी संस्थांचे महत्व कमी झाले आहे.

[0.02] १९९१ नंतरच्या महत्त्वाच्या संकल्पना आणि समस्या : जागतिकीकरण
Chapter: [0.02] १९९१ नंतरच्या महत्त्वाच्या संकल्पना आणि समस्या : जागतिकीकरण
Concept: १९९१ पासूनचा जागतिकीकरण मुद्दा

सहसंबंध स्पष्ट करा.

जागतिकीकरण आणि संस्कृती

[0.02] १९९१ नंतरच्या महत्त्वाच्या संकल्पना आणि समस्या : जागतिकीकरण
Chapter: [0.02] १९९१ नंतरच्या महत्त्वाच्या संकल्पना आणि समस्या : जागतिकीकरण
Concept: १९९१ पासूनचा जागतिकीकरण मुद्दा

जागतिकीकरणाच्या सकारात्मक व नकारात्मक बाजू कोणत्या आहेत?

[0.02] १९९१ नंतरच्या महत्त्वाच्या संकल्पना आणि समस्या : जागतिकीकरण
Chapter: [0.02] १९९१ नंतरच्या महत्त्वाच्या संकल्पना आणि समस्या : जागतिकीकरण
Concept: १९९१ पासूनचा जागतिकीकरण मुद्दा

दिलेल्या विधानांसाठी समर्पक संकल्पना लिहा:

जागतिक घडामोडींवर प्रभाव टाकण्याची व स्वतःचे हित साधण्याची क्षमता तसेच आंतरराष्ट्रीय राजकारणात महत्त्वाचे स्थान असलेले राज्य -

[0.01] १९९१ नंतरचे जग
Chapter: [0.01] १९९१ नंतरचे जग
Concept: एकध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेचा उदय

सॉफ्ट पॉवर म्हणजे काय ते उदाहरणांसह स्पष्ट करा.

[0.01] १९९१ नंतरचे जग
Chapter: [0.01] १९९१ नंतरचे जग
Concept: एकध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेचा उदय

संकल्पना सुचवा.

आंतरराष्ट्रीय व्यापारासंबंधी एकमेव आंतरराष्ट्रीय संघटना-

[0.02] १९९१ नंतरच्या महत्त्वाच्या संकल्पना आणि समस्या : जागतिकीकरण
Chapter: [0.02] १९९१ नंतरच्या महत्त्वाच्या संकल्पना आणि समस्या : जागतिकीकरण
Concept: १९९१ पासूनचे आर्थिक मुद्दे

संकल्पना सुचवा.

अनेक देशांत कार्यरत असलेली कंपनी-

[0.02] १९९१ नंतरच्या महत्त्वाच्या संकल्पना आणि समस्या : जागतिकीकरण
Chapter: [0.02] १९९१ नंतरच्या महत्त्वाच्या संकल्पना आणि समस्या : जागतिकीकरण
Concept: १९९१ पासूनचे आर्थिक मुद्दे

सहसंबंध स्पष्ट करा.

गॅट आणि जागतिक व्यापार संघटना.

[0.02] १९९१ नंतरच्या महत्त्वाच्या संकल्पना आणि समस्या : जागतिकीकरण
Chapter: [0.02] १९९१ नंतरच्या महत्त्वाच्या संकल्पना आणि समस्या : जागतिकीकरण
Concept: १९९१ पासूनचे आर्थिक मुद्दे

पर्यावरण संरक्षण ही काळाजी गरज आहे.

[0.03] १९९१ नंतरच्या महत्त्वाच्या संकल्पना आणि समस्या : मानवतावादी प्रश्न
Chapter: [0.03] १९९१ नंतरच्या महत्त्वाच्या संकल्पना आणि समस्या : मानवतावादी प्रश्न
Concept: पर्यावरणाशी निगडित महत्वाच्या समस्या

दिलेल्या विधानांसाठी समर्पक संकल्पना लिहा.

लोकांचा राज्याच्या निर्णय प्रक्रियेतील सहभाग -

[0.04] समकालीन भारत : शांतता, स्थैर्य आणि राष्ट्रीय एकात्मतेसमोरील आव्हाने
Chapter: [0.04] समकालीन भारत : शांतता, स्थैर्य आणि राष्ट्रीय एकात्मतेसमोरील आव्हाने
Concept: राज्याची भूमिका

संकल्पना चित्र पूर्ण करा.

[0.04] समकालीन भारत : शांतता, स्थैर्य आणि राष्ट्रीय एकात्मतेसमोरील आव्हाने
Chapter: [0.04] समकालीन भारत : शांतता, स्थैर्य आणि राष्ट्रीय एकात्मतेसमोरील आव्हाने
Concept: राज्याची भूमिका

खालील विधाने चूक की बरोबर सकारण स्पष्ट करा.

राष्ट्रीय एकात्मता प्रस्थापित करण्यासाठी लोकशाही आवश्यक आहे.

[0.04] समकालीन भारत : शांतता, स्थैर्य आणि राष्ट्रीय एकात्मतेसमोरील आव्हाने
Chapter: [0.04] समकालीन भारत : शांतता, स्थैर्य आणि राष्ट्रीय एकात्मतेसमोरील आव्हाने
Concept: राज्याची भूमिका

सह संबंध स्पष्ट करा.

राष्ट्रीय एकता आणि प्रादेशिक अस्मिता.

[0.04] समकालीन भारत : शांतता, स्थैर्य आणि राष्ट्रीय एकात्मतेसमोरील आव्हाने
Chapter: [0.04] समकालीन भारत : शांतता, स्थैर्य आणि राष्ट्रीय एकात्मतेसमोरील आव्हाने
Concept: राज्याची भूमिका

शांततास्थैर्य यांची राष्ट्राच्या प्रगतीसाठी गरज असते.

[0.04] समकालीन भारत : शांतता, स्थैर्य आणि राष्ट्रीय एकात्मतेसमोरील आव्हाने
Chapter: [0.04] समकालीन भारत : शांतता, स्थैर्य आणि राष्ट्रीय एकात्मतेसमोरील आव्हाने
Concept: राज्याची भूमिका

संकल्पना चित्र पूर्ण करा.

[0.05] समकालीन भारत : सुशासन
Chapter: [0.05] समकालीन भारत : सुशासन
Concept: सुशासनाची मूल्ये

चूक की बरोबर सकार लिहा.

सुशासनामध्ये नैसर्गिक संसाधनांचा कुशलतेने वापर केला जातो.

[0.05] समकालीन भारत : सुशासन
Chapter: [0.05] समकालीन भारत : सुशासन
Concept: सुशासनाची मूल्ये

सहसंबंध स्पष्ट करा.

सुशासन आणि ई-प्रशासन.

[0.05] समकालीन भारत : सुशासन
Chapter: [0.05] समकालीन भारत : सुशासन
Concept: सुशासनाची मूल्ये

दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे प्रश्नाचे सविस्तर उत्तर लिहा.

सुशासनाची पुढे दिलेली मूल्ये सविस्तरपणे स्पष्ट करा.

(अ) सहभागात्मक 

(ब) पारदर्शकता 

(क) प्रतिसादात्मक 

(ड) उत्तरदायित्व

[0.05] समकालीन भारत : सुशासन
Chapter: [0.05] समकालीन भारत : सुशासन
Concept: सुशासनाची मूल्ये
< prev  1 to 20 of 71  next > 
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Maharashtra State Board HSC Arts (Marathi Medium) 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] Question Bank Solutions
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board HSC Arts (Marathi Medium) 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] Economics [अर्थशास्त्र]
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board HSC Arts (Marathi Medium) 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] English
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board HSC Arts (Marathi Medium) 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] Geography [भूगोल]
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board HSC Arts (Marathi Medium) 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] Hindi
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board HSC Arts (Marathi Medium) 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] History [इतिहास]
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board HSC Arts (Marathi Medium) 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] Information Technology
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board HSC Arts (Marathi Medium) 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] Marathi
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board HSC Arts (Marathi Medium) 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] Mathematics and Statistics
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board HSC Arts (Marathi Medium) 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] Political Science [राज्यशास्त्र]
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×