Advertisement Remove all ads

योग्य पर्याय निवडा व त्याविषयी स्पष्टीकरण लिहा. रंध्रीय प्राण्यांच्या (स्पाँजेस) शरीरात कोणत्या वैशिष्ट्यपूर्ण पेशी असतात? - Science and Technology 2 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
MCQ
Short Note

योग्य पर्याय निवडा व त्याविषयी स्पष्टीकरण लिहा.

रंध्रीय प्राण्यांच्या (स्पाँजेस) शरीरात कोणत्या वैशिष्ट्यपूर्ण पेशी असतात?

Options

  • कॉलर पेशी

  • निडोब्लास्ट

  • अंतर्जनस्तर पेशी

  • बहिर्जनस्तर पेशी

Advertisement Remove all ads

Solution

कॉलर पेशी

स्पष्टीकरण: 

रंध्रीय प्राणी आधात्रीशी संलग्न असतात आणि त्यांच्यात प्रचलन होत नाही. त्यामुळे अन्न मिळवण्यासाठी त्यांना पाणी प्रवाहित करावे लागते. त्यासाठी त्यांच्या शरीरातील वैशिष्ट्यपूर्ण अशा कॉलर पेशींचा वापर केला जातो. निडोब्लास्ट या निडारिया संघाचे वैशिष्ट्य आहे. अंत: स्तर पेशी व बायस्तर पेशी या सर्वच प्राण्यांत असतात.

Concept: प्राणीसंघ (Phylum) - रंध्रीय प्राणीसंघ (Phylum-Porifera)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×