Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 9th Standard
Advertisement Remove all ads

वसंतऋतूच्या आगमनाने सृष्टीत होणारे बदल तुमच्या निरीक्षणाने लिहा. - Marathi [मराठी]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Short Note

वसंतऋतूच्या आगमनाने सृष्टीत होणारे बदल तुमच्या निरीक्षणाने लिहा.

Advertisement Remove all ads

Solution

नवनिर्मितीची चाहूल देणारा हा वसंत ऋतू सर्व ऋतूंचा राजा मानला जातो. गुढीपाडव्याच्या शुभ मुहूर्तावर वसंताचे आगमन होते आणि सारी सृष्टीच बहरून जाते. थंडी हळूहळू कमी होत जाते. आंब्याला मोहोर येतो आणि त्याचा सुगंध सर्वत्र दरवळतो. सकाळी जाग येते ती कोकिळेच्या मंजुळ स्वरांनी. तिचे ते गायन मनाला आनंद देऊन जाते. झाडे पोपटी, हिरव्या लुसलुशीत पानांनी सजतात, उसाची गुऱ्हाळे जागोजाग लागलेली दिसतात. थंडगार उसाचा रस प्यायला मजा येते. कलिंगडांचे ढीग बाजारात येऊ लागतात आणि द्राक्षांच्या घडांनी बाजारपेठ फुलते. याच काळात गुढीपाडवा, रामनवमीसारखे सणही येतात. मग मनही या साऱ्या बदलाने चैतन्यमय होऊन जाते. शाळेत परीक्षांचे वातावरण असते आणि बाहेर प्रसन्न वातावरण असल्यामुळे अभ्यासही छान होतो.

Concept: पद्य (9th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Marathi - Aksharbharati 9th Standard Maharashtra State Board [मराठी - अक्षरभारती इयत्ता ९ वी]
Chapter 9 उजाड उघडे माळरानही
स्वाध्याय | Q ५. (अ) | Page 36
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×