Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 9th Standard
Advertisement Remove all ads

विश्वकोशाचा उपयोग तुम्हांला मराठी भाषेतील ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी कसा होऊ शकेल, ते लिहा. - Marathi [मराठी]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Short Note

विश्वकोशाचा उपयोग तुम्हांला मराठी भाषेतील ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी कसा होऊ शकेल, ते लिहा.

Advertisement Remove all ads

Solution

विश्वकोश हा सर्वविषयसंग्राहक असल्याने त्यात विविध विषयातील विविध शब्दांचा अर्थासहित समावेश असतो. मराठी भाषेतील ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी मी रोज विश्वकोशातील एक नवीन शब्द वाचण्याचा, तो समजून घेण्याचा प्रयत्न करेन. हा नवा शब्द मित्र-मैत्रिणींना सांगेन. शाळेतील फळ्यावर तो शब्द अर्थासहित लिहित जाईन. जेणेकरून दिवसभरात तो नवीन शब्द सर्वांच्या नजरेसमोर राहील व सर्वांच्या शब्दसंपत्तीत भर पडेल. बाराखडीतील स्वर आणि व्यंजन, अकारविल्हे यांचे ज्ञान पक्के करण्यासाठीही विश्वकोशाची मदत होईल. वाचनात आलेले कठीण शब्द विश्वकोश वापरून मी समजून घेईन.

Concept: स्थूल वाचन (9th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×