Advertisement Remove all ads

विद्यार्थ्यांना अभ्यासात एकाग्रता वाढवण्यासाठी ___________ खूप उपयोग होतो. - Science and Technology 2 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
MCQ
Fill in the Blanks

विद्यार्थ्यांना अभ्यासात एकाग्रता वाढवण्यासाठी ___________ खूप उपयोग होतो.

Options

  • छंदाचा

  • खेळांचा

  • ध्यानधारणेचा

  • खाऊचा

Advertisement Remove all ads

Solution

विद्यार्थ्यांना अभ्यासात एकाग्रता वाढवण्यासाठी ध्यानधारणेचा खूप उपयोग होतो.

Concept: ताणतणाव व्यवस्थापन (Stress Management)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

SCERT Maharashtra Question Bank 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी]
Chapter 9 सामाजिक आरोग्य
दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा | Q 3
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×