Advertisement Remove all ads

विधानावरून प्रकार ओळखा. एखाद्या ठिकाणास प्रत्यक्ष भेट देऊन तेथील भौगोलिक व सांस्कृतिक घटकांची माहिती मिळवणे या क्रियेस काय संबोधतात - Geography [भूगोल]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
One Word Answer

विधानावरून प्रकार ओळखा.

एखाद्या ठिकाणास प्रत्यक्ष भेट देऊन तेथील भौगोलिक व सांस्कृतिक घटकांची माहिती मिळवणे या क्रियेस काय संबोधतात

Advertisement Remove all ads

Solution

क्षेत्रभेट

Concept: क्षेत्रभेट
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×