Advertisement Remove all ads

वाहत्या वाऱ्यातील गतिज ऊर्जेचे विद्युत ऊर्जेत रूपांतर करणाऱ्या यंत्राला ___________ म्हणतात. - Science and Technology 2 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
MCQ
Fill in the Blanks

वाहत्या वाऱ्यातील गतिज ऊर्जेचे विद्युत ऊर्जेत रूपांतर करणाऱ्या यंत्राला ___________ म्हणतात.

Options

  • पाणचक्की

  • पवनचक्की

  • टर्बाइन्स

  • जनित्र

Advertisement Remove all ads

Solution

वाहत्या वाऱ्यातील गतिज ऊर्जेचे विद्युत ऊर्जेत रूपांतर करणाऱ्या यंत्राला पवनचक्की म्हणतात.

Concept: पवन ऊर्जेवर आधारित विद्युतनिर्मिती (Wind Energy)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

SCERT Maharashtra Question Bank 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी]
Chapter 5 हरित ऊर्जेच्या दिशेन
दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा | Q 6
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×