Advertisement Remove all ads

उष्णतेचे एकक ठरवताना कोणता तापमान खंड निवडतात? का? - Science and Technology 1 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Short Note

उष्णतेचे एकक ठरवताना कोणता तापमान खंड निवडतात? का?

Advertisement Remove all ads

Solution

एक किलोग्रॅम पाण्याचे तापमान 14.5°C ते 15.5°C तापमानापेक्षा वेगळ्या तापमानास तापवले, तर 1°C तापमान वाढवण्यासाठी द्यावी लागणारी उष्णता 1 किलोकॅलरीपेक्षा थोडी भिन्न असते. म्हणून उष्मा एकक, म्हणजेच उष्णतेचे एकक ठरवताना आपण 14.5°C ते 15.5°C हाच विशिष्ट तापमानखंड निवडतो.

Concept: उष्णतेचे एकक (Unit of heat)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×