Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 6th Standard
Advertisement Remove all ads

उन्हाळ्यामध्ये वाळवून साठवण्याचे कोणकोणते पदार्थ आई करते ते लिहा. उदा., पापड. - Marathi [मराठी]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
One Line Answer

उन्हाळ्यामध्ये वाळवून साठवण्याचे कोणकोणते पदार्थ आई करते ते लिहा. उदा., पापड.

Advertisement Remove all ads

Solution

कुरडया, सांडगे, चिकवड्या, लोणचे, लाल मिरच्या, गरम मसाले.

Concept: पद्य (6th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी]
Chapter 3 पाऊस आला! पाऊस आला!
स्वाध्याय | Q ९. | Page 7
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×