उजव्या हाताच्या अंगठ्याच्या नियमाला _____ चा नियम असेही म्हणतात. - Science and Technology 1 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १]

Advertisements
Advertisements
MCQ
Fill in the Blanks

उजव्या हाताच्या अंगठ्याच्या नियमाला _____ चा नियम असेही म्हणतात.

Options

  • न्युटनचा गतिविषयक नियम

  • न्युलँड्सचा अष्टकाचा नियम

  • मेंडेल्सचा आवर्ती नियम

  • मॅक्सवेलचा बूच-स्क्रू

Advertisements

Solution

उजव्या हाताच्या अंगठ्याच्या नियमाला मॅक्सवेलचा बूच-स्क्रू चा नियम असेही म्हणतात.

Concept: उजव्या हाताच्या अंगठ्याचा नियम (Right hand thumb rule)
  Is there an error in this question or solution?
Chapter 4: विद्युतधारेचे परिणाम - खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा.

APPEARS IN

SCERT Maharashtra Question Bank 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी]
Chapter 4 विद्युतधारेचे परिणाम
खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 8
Share
Notifications      Forgot password?
Use app×