Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 6th Standard
Advertisement Remove all ads

तुमच्या परिसरात ‘आदर्श होळी’ साजरी करण्यासाठी एक सूचनाफलक तयार करा. - Marathi [मराठी]

Chart

तुमच्या परिसरात ‘आदर्श होळी’ साजरी करण्यासाठी एक सूचनाफलक तयार करा.

सूचनाफलक
झाडे तोडू नका.
 
 
 
Advertisement Remove all ads

Solution

सूचनाफलक
झाडे तोडू नका.
लाकडे जाळून प्रदूषण करणे टाळा.
टाकाऊ वस्तूंचीच होळी करा.
होळीपासून लहान मुलांना दूर ठेवा.
Concept: पद्य (6th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×