Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 7th Standard
Advertisement Remove all ads

तुम्ही तुमच्या धाकट्या भावासाठी/बहिणीसाठी कोणकोणत्या भेटवस्तू घेता? कोणकोणत्या प्रसंगी घेता? - Marathi [मराठी]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Short Note

तुम्ही तुमच्या धाकट्या भावासाठी/बहिणीसाठी कोणकोणत्या भेटवस्तू घेता? कोणकोणत्या प्रसंगी घेता?

Advertisement Remove all ads

Solution

मी माझ्या धाकट्या बहिणीसाठी कधीकधी भेटवस्तू घेते. तिला केसांचे चाप, टिकल्या, चपला आणि तिची आवडती पुस्तके मी भेट देते. अनेकदा तिला काय हवे ते विचारून मी तिच्या आवडीची वस्तू भेट देते, त्यामुळे ती खूप आनंदी होते. याव्यतिरिक्त, दरवर्षी तिच्या वाढदिवसाला आणि वार्षिक परीक्षेच्या निकालानंतर मी तिला आवर्जून मोठी भेटवस्तू देते. ती भेट स्वीकारताना तिचा खुललेला चेहरा पाहिला, की मला खूप समाधान मिळते. तिने वर्षभर केलेल्या मेहनतीची ती पोचपावती पाहून ती मला आनंदाने मिठीच मारते.

Concept: लेखन (7th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Marathi - Sulabhbharati 7th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ७ वी]
Chapter 2 श्यामचे बंधुप्रेम
लिहिते होऊया | Q १ | Page 5
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×