Advertisement Remove all ads

तुम्हांला निरंजनशी मैत्री करायला आवडण्याची वा न आवडण्याची कारणे स्पष्ट करा. - Marathi (Second Language) [मराठी (द्वितीय भाषा)]

Short Note

तुम्हांला निरंजनशी मैत्री करायला आवडण्याची वा न आवडण्याची कारणे स्पष्ट करा.

Advertisement Remove all ads

Solution

निरंजन हा अतिशय समंजस व परिस्थितीशी खंबीरपणे लढणारा मुलगा आहे. कठीण परिस्थितीतही तो कष्ट करत अभ्यासात प्रगती करण्याचा प्रयत्न करतो. त्याचे हे गुण पाहून कोणालाही त्याचाशी मैत्री करावीशी वाटेल. या सोबतच निरंजनमध्ये इतरही अनेक गुण आहेत. कष्टाळू असण्याबाबतच तो आदर्श नागरिक आहे. इतरांवर येणारे संकट जाणवताच त्यावर लगेच योग्य ती कृती करण्याचे प्रसंगावधान व मनाचा मोठेपणा त्याच्याकडे आहे. दुसऱ्यांना त्रास होऊ नये, म्हणून धडपड करणारा असा हा संवेदनशील मुलगा आहे. या सर्व कारणांमुळेच स्वार्थापलीकडे जाऊन इतरांच्या हिताचा विचार करणारा निरंजन मला मित्र म्हणून नक्कीच आवडेल.

Concept: गद्य (10th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×