Advertisement Remove all ads

तुम्हांला आवडलेल्या पुस्तकाबाबत खालील मुद्‌द्यांचा विचार करून माहिती लिहा. (१) पुस्तकाचे नाव (२) लेखक (३) साहित्यप्रकार (४) वर्ण्यविषय (५) मध्यवर्ती कल्पना (६) पुस्तकातून मिळणारा संदेश - Marathi (Second Language) [मराठी (द्वितीय भाषा)]

Short Note

तुम्हांला आवडलेल्या पुस्तकाबाबत खालील मुद्‌द्यांचा विचार करून माहिती लिहा.

(१) पुस्तकाचे नाव
(२) लेखक
(३) साहित्यप्रकार
(४) वर्ण्यविषय
(५) मध्यवर्ती कल्पना
(६) पुस्तकातून मिळणारा संदेश
(७) मूल्य
(८) सामाजिक महत्त्व
(९) आवडण्याची कारणे

Advertisement Remove all ads

Solution

(१) पुस्तकाचे नाव- श्यामची आई
(२) लेखक-  साने गुरुजी
(३) साहित्यप्रकार- कादंबरी
(४) वर्ण्यविषय- श्यामवर बालपणात त्याच्या आईने केलेले सुसंस्कार
(५) मध्यवर्ती कल्पना- श्यामच्या आईने श्यामचे आयुष्य कसे समृद्ध केले याची कहाणी
(६) पुस्तकातून मिळणारा संदेश-  चांगला माणूस होण्यासाठी कोणते संस्कार व गुण अंगी रुजवावेत, यांची शिकवण मिळते.
(७) मूल्य- शिक्षणाचे, संस्काराचे व्यवहारज्ञानाचे व व्यक्तिमत्त्व विकासाचे मूल्य.
(८) सामाजिक महत्त्व- सामाजिक बांधिलकी कशी जोपासली व मानवतावाद हाच खरा धर्म ही तत्त्वे लक्षात येतात. स्वातंत्र्य, समता व बंधुत्व यांची जाणीव होते.
(९) आवडण्याची कारणे- लहान मूल म्हणजे मातीचा गोळा! श्यामवर त्याच्या आईने ममतेने संस्कार करून श्यामचे मानवतावादी व्यक्तिमत्त्व घडवले. श्यामच्या आईचा या श्यामचा आदर्श प्रत्येकाने अंगिकारावा ही शिकवण ही कादंबरी देते म्हणून जनमानसात ती प्रिय आहे.

Concept: गद्य (10th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×