Advertisement Remove all ads

तुमचे मत नोंदवा. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आरमार दल उभारले. - History [इतिहास]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Answer in Brief

तुमचे मत नोंदवा.

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आरमार दल उभारले.

Advertisement Remove all ads

Solution

(१) व्यापाराच्या निमित्ताने युरोपीय देशांचे व्यापारी भारतात आले. आपल्या वखारी त्यांनी येथे स्थापन केल्या.

(२) परंतु जेव्हा संधी मिळाली तेव्हा त्यांनी येथील प्रदेशही काबीज केला. आपल्या वखारींना, प्रदेशाला संरक्षण मिळावे म्हणून तटबंदी आणि किल्ले बांधले.

(३) या युरोपीय राष्ट्रांचा प्रवास प्रथम तराजू, नंतर तलवार व अखेरीस तख्त असा चाललेला आहे, हे शिवरायांनी वेळीच ओळखले.

(४) सर्वांत प्रथम भारतात आलेल्या पोर्तुगिजांचे आरमार प्रबळ होते. त्यांच्या जहाजांवर तोफाही होत्या.

(५) समुद्रावर वर्चस्व मिळवले तरच सागरी किनारे सुरक्षित राहतील, स्वराज्य सुरक्षित राहील, याची त्यांना जाणीव झाली.

(६) या जाणिवेतूनच त्यांनी आरमार व नौदल उभारले. जलदुर्ग बांधले आणि सिद्दी, पोर्तुगीज, इंग्रज अशा सागरी मार्गाने येणाऱ्या शत्रूला तोंड दिले.

Concept: मराठी सत्तेचे वसाहतवादविरोधी धोरण - पोर्तुगीज - मराठे
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati History 12th Standard HSC Maharashtra State Board [इतिहास इयत्ता १२ वी]
Chapter 4 वसाहतवाद आणि मराठे
स्वाध्याय | Q ३.१ | Page 31
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×