Advertisement Remove all ads

टिपा लिहा. वंचितांचा इतिहास - History and Civics [इतिहास व राज्यशास्त्र]

Answer in Brief

टिपा लिहा.

वंचितांचा इतिहास

Advertisement Remove all ads

Solution

१. समाजाच्या तळाशी असलेल्या सर्वसामान्यांच्या स्तरापासून इतिहासलेखनाचा प्रारंभ केला पाहिजे, ही कल्पना अँटोनिओ ग्रामची या इटालियन तत्त्वज्ञाने मांडली.

२. वंचित समूहांचा इतिहास लिहिण्याची सुरुवात मार्क्सवादी इतिहासलेखनाच्या परंपरेतून झाली.

३. लोकपरंपरा हे वंचितांचा इतिहास लिहिण्याचे महत्त्वाचे साधन मानण्यात आले आहे.

४. वंचितांच्या इतिहासाला महत्त्वपूर्ण विचारसरणीचे स्थान प्राप्त करून देण्याचे कार्य रणजित गुहा यांनी केले.

५. गुहा यांच्या आधी महात्मा जोतिबा फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्यांच्या लेखनातून वंचितांच्या इतिहासाचा विचार मांडला.

६. 'गुलामगिरी' या ग्रंथात जोतिबांनी शूद्रातिशूद्रांचा इतिहास नव्याने उलगडला, तसेच स्त्रियांच्या शोषणाकडेही लक्ष वेधले.

७. डॉ. आंबेडकरांनी दलित वर्गाचाही भारतीय सांस्कृतिक व राजकीय घडणीत मोठा वाटा असल्याचे आपल्या 'हू वेअर द शूद्राज' आणि 'द अनटचेबल्स्' या ग्रंथातून मांडले.

Concept: भारतीय इतिहासलेखन : विविध तात्त्विक प्रणाली
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

SCERT Maharashtra Question Bank इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science History and Civics Maharashtra State Board 2021
Chapter 1.2 इतिहासलेखन : भारतीय परंपरा
संक्षिप्त उत्तरे १ | Q २. (ब) ३.
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×