Advertisement Remove all ads

टिपा लिहा. ब्राझीलमधील उद्योग - Geography [भूगोल]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Answer in Brief

टिपा लिहा.

ब्राझीलमधील उद्योग

Advertisement Remove all ads

Solution

  1. ब्राझील हा देश जगात खाणकाम, शेती आणि वस्तू निर्माण उद्योगात अग्रेसर आहे.
  2. ब्राझीलमधील प्रमुख उद्योगांमध्ये लोह आणि पोलाद, वाहन जोडणी, खनिज तेल प्रक्रिया, रासायनिक उत्पादन, सिमेंट निर्मिती इत्यादींचा समावेश होतो.
  3. तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योग वाढत असले, तरी परंपरागत उद्योग महत्त्वाचे आहेत.
  4. साखर, सुती कापड, रेशीम व लोकर उद्योग, तसेच खाद्यान्न प्रक्रिया या उद्योगांचा ब्राझीलमध्ये चांगला विकास झालेला आहे.
  5. मोठ्या उद्योगांचे केंद्रीकरण ब्राझीलच्या दक्षिण व आग्नेय भागांत झाले आहे.
  6. ईशान्य व पश्चिमेकडील प्रदेश उद्योगांच्या दृष्टीने कमी विकसित असल्याने या प्रदेशात गुंतवणूक करण्यास सरकार प्रोत्साहित करत आहे.
Concept: ब्राझीलमधील उद्योग
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×