Advertisement Remove all ads

टिपा लिहा. ब्राझील लोकसंख्या घनता - Geography [भूगोल]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Answer in Brief

टिपा लिहा.

ब्राझील लोकसंख्या घनता

Advertisement Remove all ads

Solution

  1. २०१० च्या जनगणनेनुसार, ब्राझीलची लोकसंख्या सुमारे १९ कोटी आहे. पृथ्वीच्या एकूण भूभागापैकी ५.६% भाग ब्राझीलने व्यापला आहे; मात्र जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी फक्त २.७८% लोकसंख्या या देशात आहे. तसेच, लोकसंख्या वाढीचा दर ब्राझीलमध्ये बऱ्यापैकी कमी झालेला आहे. ब्राझीलमध्ये लोकसंख्येची सरासरी घनता कमी असून ती २०१० च्या जनगणनेनुसार २३ व्यक्ती चौकिमी इतकी आहे.
  2. ब्राझीलच्या पूर्व किनारपट्टीच्या भागांत कृषी व उद्योगांची भरभराट झालेली दिसते. त्यामुळे, या भागांत लोकसंख्येची घनता जास्त आढळते.
  3. याउलट, ॲमेझॉन खोऱ्यातील प्रतिकूल हवामान, जास्त पर्जन्यमान, दुर्गमता आणि दाट वने यांमुळे येथे लोकसंख्येचे वितरण विरळ आढळते.
  4. ब्राझीलमधील उच्चभूमींच्या प्रदेशात लोकसंख्येची घनता मध्यम स्वरूपाची आढळते.
Concept: ब्राझीलची लोकसंख्या
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×