Advertisement Remove all ads

टिपा लिहा. भारतातील पर्यटनस्थळे - Geography [भूगोल]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Answer in Brief

टिपा लिहा.

भारतातील पर्यटनस्थळे

Advertisement Remove all ads

Solution

  1. भारतामध्ये परदेशी पर्यटक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वैद्यकीय, व्यवसाय इत्यादींसाठी येत असतात.
  2. भारताचा ऐतिहासिक वारसा लक्षात घेता देशातील अनेक भागांत पर्यटनाच्या भरपूर संधी उपलब्ध आहेत. यासाठी अनेक पर्यटनस्थळे निर्माण केली जात आहेत.
  3. मुंबईतील गेट-वे ऑफ इंडिया, औरंगाबादमधील अजंठा लेणी इत्यादी ऐतिहासिक पर्यटनस्थळे परदेशी पर्यटकांना आकर्षित करतात.
  4. अनेक पर्यटक नैसर्गिक साैंदर्य, तसेच कला आणि संस्कृती पाहण्याकरता भारताच्या ईशान्यकेडील राज्यांना भेट देतात. उदा. आसाममधील गुवाहाटी, मणिपूर, मेघालय, नागालँड या राज्यातील ठिकाणे त्याचप्रमाणे काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान इत्यादी. नैसर्गिक वारसा असलेल्या स्थळांना अनेक पर्यटक भेट देतात.
  5. वाराणसी, ऋषिकेश, रामेश्वर यांसारखी धार्मिक स्थळेदेखील पर्यटनस्थळे म्हणून विकसित झालेली आहेत.
Concept: भारतमधील पर्यटन स्थळे
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

SCERT Maharashtra Question Bank भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium
Chapter 9 पर्यटन, वाहतूक आणि संदेशवहन
टिपा लिहा. | Q 2
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×