Advertisement Remove all ads

टिपा लिहा. भारत व ब्रझील नागरीकरण तुलना - Geography [भूगोल]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Answer in Brief

टिपा लिहा.

भारत व ब्रझील नागरीकरण तुलना

Advertisement Remove all ads

Solution

  • नागरीकरणाची वाढ: भारतातील नागरीकरणाचा वेग हा ब्राझीलच्या नागरीकरणाच्या तुलनेत कमी आहे.
  • अधिक नागरीकरण:
  1. भारतात उत्तरेच्या तुलनेत दक्षिणेकडे नागरीकरण अधिक झालेले आहे. गोवा या राज्यात ६२%, तर दिल्ली या राज्यात ८०% नागरीकरण झाले आहे. याशिवाय तमिळनाडू, महाराष्ट्र, गुजरात व केरळ या राज्यांमध्येही नागरीकरण अधिक झाले आहे.
  2. ब्राझीलमध्ये अंतर्गत भागापेक्षा किनारी भागात नागरीकरण जास्त झाले आहे. देशात उत्तरेकडील राज्यांपेक्षा गोइआस, सावो पावलो, रिओ दी जनेरिओ या राज्यांमध्ये नागरी लोकसंख्या अधिक आहे.
  • कमी नागरीकरण:
  1. भारतातील हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान या राज्यांमध्ये नागरीकरण कमी झालेले आहे.
  2. ब्राझीलमध्ये उच्चभूमी प्रदेश आणि ॲमेझॉन नदीच्या खोऱ्यात लोकसंख्या कमी असल्याने येथे नागरीकरण कमी आहे; मात्र निग्रो व ॲमेझॉन या नद्यांच्या संगमावरील मॅनॉस हे बंदर याला अपवाद असून या ठिकाणी नागरीकरण अधिक आहे.
Concept: भारत-नागरीकरण
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×