टीप लिहा. युरोपातील धर्मयुद्धे - History [इतिहास]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Short Note

टीप लिहा.

युरोपातील धर्मयुद्धे

Advertisement Remove all ads

Solution

(१) अकराव्या शतकाच्या अखेरपासून ते बाराव्या शतकाच्या अखेरपर्यंत ख्रिश्चन आणि इस्लाम धर्मीयांत झालेल्या नऊ युद्धांना 'धर्मयुद्धे' (क्रुसेड्स) असे म्हणतात.

(२) जेरुसलेम आणि बेथेलहॅम ही ज्यू, ख्रिश्चन आणि इस्लाम या धर्मांच्या अनुयायांसाठी पवित्र असलेली शहरे इस्लामी सत्ताधीशांच्या ताब्यातून मुक्त करण्यासाठी ही धर्मयुद्धे झाली.

(३) ख्रिस्ती धर्मीयांनी धार्मिक, आर्थिक आणि राजकीय उद्दिष्टे डोळ्यांपुढे ठेवून ही युद्धे लढवली.

(४) या धर्मयुद्धांचे युरोपच्या धार्मिक, आर्थिक, राजकीय व सामाजिक क्षेत्रांवर दूरगामी परिणाम झाले.

Concept: युरोपातील धर्मयुद्धे (क्रुसेडस) आणि त्याचे दूरगामी परिणाम
  Is there an error in this question or solution?

APPEARS IN

Balbharati History 12th Standard HSC Maharashtra State Board [इतिहास इयत्ता १२ वी]
Chapter 1 युरोपातील प्रबोरन आणि विज्ञानाचा विकास
स्वाध्याय | Q ४.१ | Page 9
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×