Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 9th Standard
Advertisement Remove all ads

टीप लिहा. विश्वकोशाचा उपयोग- - Marathi [मराठी]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Short Note

टीप लिहा.

विश्वकोशाचा उपयोग-

Advertisement Remove all ads

Solution

मराठी विश्वकोशामुळे आपल्या ज्ञानविषयक गरजा आपल्या मायबोलीतून भागतात. जागतिक ज्ञानक्षेत्राचे क्षितिज विस्तारत असताना, आपल्या विविध विषयांतील कुतूहलास विश्वकोशामुळे योग्य दिशेने वळण लागते. यामुळे, आपल्या अभिव्यक्ती क्षमतेस योग्य चालना मिळते आणि सर्व प्रकारचे प्रगल्भ तसेच सूक्ष्म पातळीवरचे ज्ञान मराठी भाषेतून घेणे शक्य होते. विश्वातील विविध बाबींचे ज्ञान एकत्रितपणे एकाच कोशात मिळते. अशाप्रकारे, विश्वकोशामुळे ज्ञानाच्या कक्षा रुंदावण्यास मदत होते.

Concept: स्थूल वाचन (9th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×