Maharashtra State BoardHSC Arts 12th Board Exam
Advertisement Remove all ads

थोडक्यात उत्तरे लिहा :वृत्तलेखाची वैशिष्ट्य. - Marathi

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Short Note

थोडक्यात उत्तरे लिहा :
वृत्तलेखाची वैशिष्ट्य.

Advertisement Remove all ads

Solution

अनेकदा एखादया बातम्या वाचनानंतर वाचकाच्या मनात त्या बातमी विषयी कुतूहल निर्माण होते. बातम्या स्वरूपानुसार घटनेमागील घटना बातमीत सांगितली जात नाही. अशा वेळी वाचकांच्या उत्सुकतेसाठी वृत्तलेख लिहिले जातात. वृत्तलेख तात्कालिक असतात. घटनेचे निमित्त वृत्तलेखाच्या पाठीशी असते. वृत्तलेख घडून गेलेल्या घटनेबद्दल बोलत असते. बातमीत घटनेचा तपशील देता येत नाही. वृत्तलेखात बातमीतील अदृश्य दुवे प्रकाशझोतात आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. वृत्तलेखाचा विषय नेहमी ताजा असतो. वृत्तलेखाला 'धावपळीत साहित्य' असेही म्हणतात. वाचकांना बातमी आस्वाद घेण्यासाठी वृत्तलेखाची निर्मिती होत असते.

Concept: वृत्तपत्रीय लेखन (लेख व अग्रलेख) (12th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board
Chapter 4.04 वृत्तलेख
कृती | Q 5.4 | Page 110
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×