Maharashtra State BoardHSC Arts 11th
Advertisement Remove all ads

स्वमत.तुमच्या शब्दांत स्पष्ट करा. नाटकातील संवाद - Marathi

Short Note

स्वमत.
तुमच्या शब्दांत स्पष्ट करा.

नाटकातील संवाद

Advertisement Remove all ads

Solution

नाटकातील संवाद : संवाद हा नाट्यसंहितेचा अतिशय महत्त्वाचा घटक आहे. संवादांतून निर्माण झालेला 'संघर्ष' हा नाटकाचा प्राण आहे. संवादांशिवाय नाटक उभे राहू शकत नाही. नाट्यविषयाला साजेसे व व्यक्तिरेखेचे स्वभावदर्शन करणारे संवाद नाटकात आवश्यक असतात. हे संवाद खटकेबाज, चुरचुरीत, नर्मविनोदी तसेच भावोत्कट असावेत, म्हणजे नाटक प्रेक्षकांच्या मनाची पकड घेते.

Concept: गद्य (Prose) (11th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Marathi - Yuvakbharati 11th Standard Maharashtra State Board
Chapter 3 नाटक- साहित्यप्रकार-परिचय
कृती | Q (४) (आ) (३) | Page 68
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×