Advertisement Remove all ads

'स्त्रीवादी इतिहासलेखन' म्हणजे काय? - History and Civics [इतिहास व राज्यशास्त्र]

Short Note

'स्त्रीवादी इतिहासलेखन' म्हणजे काय?

Advertisement Remove all ads

Solution 1

  1. स्त्रीवादी इतिहासलेखन म्हणजे स्त्रियांच्या दृष्टिकोनातून केलेली इतिहासाची पुनर्रचना होय.
  2. इतिहासाच्या लेखनात पुरुषवादी दृष्टिकोनाचाच प्रभाव अधिक होता. म्हणून त्यावर पुनर्विचार करावा आणि त्यात स्त्रियांचा अंतर्भाव करावा, अशी भूमिका फ्रेंच विदुषी सीमाँ-द-बोव्हा हिने मांडली.
  3. त्यानंतर स्त्रीवादी इतिहासलेखन हा विचार स्वीकारला गेला.
  4. स्त्रियांशी संबंधित नोकऱ्या, रोजगार, ट्रेड युनियन्स, स्त्रियांचे कौटुंबिक जीवन, स्त्री संस्था या सर्वावर सविस्तर संशोधन सुरू झाले,
  5. १९९० नंतर 'स्त्री' हा एक स्वतंत्र सामाजिक वर्ग मानून इतिहास लिहिण्यावर भर दिला जाऊ लागला. या दृष्टिकोनालाच 'स्त्रीवादी इतिहासलेखन' असे म्हणतात.

Solution 2

प्रस्तावना: इतिहासलेखनाच्या विकासामध्ये स्त्रीवादी इतिहासलेखनाने महत्त्वाची भूमिका बजावली. 

१. स्त्रियांच्या दृष्टिकोनातून केलेली इतिहासाची पुनर्रचना म्हणजे स्त्रीवादी इतिहासलेखन होय. स्त्रीवादाची मूलभूत भूमिका सीमाँ - द - बोव्हा या फ्रेंच विदुषीने सिद्ध केली.

२. या स्वरूपाच्या इतिहासलेखनामध्ये स्त्रियांचा समावेश करण्याबरोबरच या क्षेत्रातील पुरुषप्रधान दृष्टिकोनाच्या पुनर्विचारावरही भर दिला गेला.

३. या स्त्रीवादी दृष्टिकोनामुळे स्त्रियांच्या आयुष्यासंबंधित नोकरी, रोजगार, ट्रेड युनियन, कौटुंबिक आयुष्य इत्यादी पैलूंविषयक सखोल संशोधन सुरू झाले. १९९० नंतरच्या काळात 'स्त्री' हा एक स्वतंत्र सामाजिक वर्ग मानून स्त्रीवादी इतिहासलेखनावर अधिक भर दिला गेला.

निष्कर्ष: स्त्रीवादी इतिहासलेखनामुळे इतिहासलेखनाला एक नवा आयाम प्राप्त झाला.

  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी Social Science History and Civics 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium
Chapter 1.1 इतिहासलेखन : पाश्चात्त्य परंपरा
स्वाध्याय | Q ५. (३) | Page 6
SCERT Maharashtra Question Bank इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science History and Civics Maharashtra State Board 2021
Chapter 1.1 इतिहासलेखन : पाश्चात्त्य परंपरा
लांब उत्तरे २ | Q ५. ३.
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×