Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 9th Standard
Advertisement Remove all ads

समर्पक उदाहरण लिहा. लेखकांनी आणि त्यांच्या मित्रांनी केलेलं कष्टाचे काम - Marathi [मराठी]

Short Note

समर्पक उदाहरण लिहा.

लेखकांनी आणि त्यांच्या मित्रांनी केलेलं कष्टाचे काम

Advertisement Remove all ads

Solution

बागेतील फुलझाडांना व फळझाडांना पाणी देण्यासाठी लेखक व त्यांचे मित्र विहिरीचे पाणी दोन-दोन तास रहाटाने ओढून काढत. याचबरोबर जमीन खणणे, वाफे करणे, बांध घालणे अशी कामेही ते करत.

Concept: गद्य (9th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Marathi - Aksharbharati 9th Standard Maharashtra State Board [मराठी - अक्षरभारती इयत्ता ९ वी]
Chapter 15 माझे शिक्षक व संस्कार
स्वाध्याय | Q ५. (आ) | Page 54
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×