Advertisement Remove all ads

सिद्ध करा की, एका ताऱ्यापासून R अ‍ंतरावर असलेल्या ग्रहाचा परिभ्रमणकाल T आहे. जर तोच ग्रह 2R अंतरावर असल्यास त्याचा परिभ्रमणकाल 8T असेल. - Science and Technology 1 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १]

Sum

सिद्ध करा की, एका ताऱ्यापासून R अ‍ंतरावर असलेल्या ग्रहाचा परिभ्रमणकाल T आहे. जर तोच ग्रह 2R अंतरावर असल्यास त्याचा परिभ्रमणकाल `sqrt(8)"T"` असेल.

Advertisement Remove all ads

Solution

`T = (2pi)/sqrt(GM)r^(3/2)`.

येथे T = ग्रहाचा ताऱ्याभोवतीच्या परिभ्रमणाचा आवर्तकाल, म्हणजेच परिभ्रमण काल, M = ताऱ्याचे वस्तुमान, G = गुरुत्व स्थिरांक व r = परिभ्रमण त्रिज्या, म्हणजेच ग्रहाचे ताऱ्यापासूनचे अंतर (ग्रहाची परिभ्रमण कक्षा वर्तुळाकार मानून).

आता, r = R असल्यास T = T1

∴ T= `(2pi)/sqrt(GM)R^(3/2)`

तसेच, r = 2R असल्यास T = T2

∴ T= `(2pi)/sqrt(GM)(2R)^(3/2)`

= `(2pi)/sqrt(GM)R^(3/2) xx 2^(3/2) = T_1 xx 2^(3/2)`

∴ T= `sqrt(8T_1) = sqrt(8T)`.

Concept: गुरुत्वाकर्षण (Gravitation)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×