Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 7th Standard
Advertisement Remove all ads

शिवारामध्ये गेल्यावर मुलांनी कोणकोणती पिके व फळझाडे पाहिली? - Marathi [मराठी]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Short Note

शिवारामध्ये गेल्यावर मुलांनी कोणकोणती पिके व फळझाडे पाहिली?

Advertisement Remove all ads

Solution

शिवारामध्ये गेल्यावर मुलांनी मोत्यासारखी ज्वारी असलेली कणसं, तुरीच्या शेंगा, भुईमुगाच्या शेंगा आणि कपाशीच्या बोंडांतून डोकावणारा पांढराशुभ्र कापूस यांसारखी पिके पाहिली. तसेच पेरू, सीताफळ, आवळा, चिंच, बोर इत्यादी फळझाडे पाहिली.

Concept: गद्य (7th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×