Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 9th Standard
Advertisement Remove all ads

शिक्षक व विद्यार्थी यांच्यातील नातेसंबंधाविषयी तुमच्या संकल्पना स्पष्ट करा. - Marathi [मराठी]

Short Note

शिक्षक व विद्यार्थी यांच्यातील नातेसंबंधाविषयी तुमच्या संकल्पना स्पष्ट करा.

Advertisement Remove all ads

Solution

शिक्षकांचे विद्यार्थ्यांशी असलेले नाते हे मार्गदर्शकाचे, पालकत्वाचे व काही वेळेस मैत्रीचेही असते. शिक्षक आपल्या विद्यार्थ्यांचा कल ओळखून त्यांच्या यशाचा मार्ग दर्शवतात. शिक्षकांचे मुलांना रागावणे, समजावणे हे मुलांचे हित साधण्यासाठी असते. शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी झटतातच; परंतु त्याचसोबत त्यांच्या भावनिक, सामाजिक जडणघडणीतही सहभाग घेतात. वेळप्रसंगी मुलांशी मैत्री करून त्यांना मन मोकळे करण्याची संधीही देतात. विद्यार्थीही ज्या गोष्टी पालकांशी मोकळेपणाने बोलू शकत नाहीत त्या शिक्षकांसमोर व्यक्त करतात. त्यामुळे माझ्या मते, शिक्षक व विद्यार्थ्यांचे नाते हे पालक व मित्र असे दुहेरी असते.

Concept: गद्य (9th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Marathi - Aksharbharati 9th Standard Maharashtra State Board [मराठी - अक्षरभारती इयत्ता ९ वी]
Chapter 15 माझे शिक्षक व संस्कार
स्वाध्याय | Q ८. (२) | Page 54
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×