Advertisement Remove all ads

शेतकरी चळवळीची ______ ही प्रमुख मागणी आहे. - History and Civics [इतिहास व राज्यशास्त्र]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
MCQ
Fill in the Blanks

शेतकरी चळवळीची ______ ही प्रमुख मागणी आहे.

Options

  • वनजमिनीवर लागवड करण्याचा अधिकार मिळावा

  • शेतमालाला योग्य भाव मिळावा

  • ग्राहकांचे संरक्षण करणे

  • धरणे बांधावीत

Advertisement Remove all ads

Solution

शेतकरी चळवळीची शेतमालाला योग्य भाव मिळावा ही प्रमुख मागणी आहे.

Concept: भारतातील प्रमुख चळवळी
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

SCERT Maharashtra Question Bank इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science History and Civics Maharashtra State Board 2021
Chapter 2.4 सामाजिक व राजकीय चळवळी
योग्य पर्याय निवडा | Q ६. (१)
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×