Advertisement Remove all ads

शेतीचे उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि अन्नधान्याबाबत स्वयंपूर्ण होण्यासाठी ______ करण्यात आली. - History and Civics [इतिहास व राज्यशास्त्र]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
MCQ
Fill in the Blanks

शेतीचे उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि अन्नधान्याबाबत स्वयंपूर्ण होण्यासाठी ______ करण्यात आली.

Options

  • जलक्रांती

  • हरितक्रांती

  • औद्योगिक क्रांती

  • धवलक्रांती

Advertisement Remove all ads

Solution

शेतीचे उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि अन्नधान्याबाबत स्वयंपूर्ण होण्यासाठी हरितक्रांती करण्यात आली.

Concept: चळवळ म्हणजे काय ?
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

SCERT Maharashtra Question Bank इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science History and Civics Maharashtra State Board 2021
Chapter 2.4 सामाजिक व राजकीय चळवळी
योग्य पर्याय निवडा | Q ६. (२)
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×