Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 7th Standard
Advertisement Remove all ads

शब्दांमुळे, भाषेमुळे दैनंदिन व्यवहारात कोणते फायदे होतात, या विषयावर मित्रांशी चर्चा करा. - Marathi [मराठी]

Short Note

शब्दांमुळे, भाषेमुळे दैनंदिन व्यवहारात कोणते फायदे होतात, या विषयावर मित्रांशी चर्चा करा.

Advertisement Remove all ads

Solution

       भाषा हे संवाद साधण्याचे एक अतिशय प्रभावी साधन आहे. भाषेमुळे आपले सर्व व्यवहार अगदी सहज पार पडतात. आपल्या अवतीभवती घडणाऱ्या गोष्टी आपल्याला भाषेच्या माध्यमातूनच समजतात. उदा. वर्तमानपत्र, टीव्ही, शालेय अभ्यास, अवांतर वाचन इत्यादी.
        समाजाचा विकास करण्याचे काम भाषा करते. शालेय, महाविद्यालयीन जीवनात केला जाणारा अभ्यास हा भाषेच्या माध्यमातूनच केला जातो. भावना व्यक्त करणे ही माणसाची मूलभूत गरज आहे. भाषेमुळेच मनुष्य भावना व्यक्त करू शकतो. त्यामुळे, भाषेचे दैनंदिन व्यवहारात अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.

Concept: लेखन (7th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Marathi - Sulabhbharati 7th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ७ वी]
Chapter 8 शब्दांचे घर
चर्चा करा. सांगा | Q १ | Page 29
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×