Advertisement Remove all ads

शास्त्रीय कारणे लिहा. मैदानी खेळांचे महत्त्व अतुलनीय आहे. - Science and Technology 2 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Explain
Short Note

शास्त्रीय कारणे लिहा.

मैदानी खेळांचे महत्त्व अतुलनीय आहे.

Advertisement Remove all ads

Solution

मैदानी खेळांचे महत्त्व अतुलनीय आहे कारण याचे पुढीलप्रमाणे फायदे आहेत.

  1. मैदानी खेळांमुळे शारीरिक व्यायाम होतो.
  2. शिस्त, इतरांशी आंतरक्रिया तसेच संघभावना वाढते.
  3. एकाकीपणा संपतो.
  4. व्यक्ती समाजाभिमुख होते.
Concept: ताणतणाव व्यवस्थापन (Stress Management)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×