Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 6th Standard
Advertisement Remove all ads

सांगा पाहू. शिस्तीचे धडे उत्तम गडे, कणकण शोधते कधीच न रडे. - Marathi [मराठी]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
One Word Answer

सांगा पाहू.

शिस्तीचे धडे
उत्तम गडे,
कणकण शोधते
कधीच न रडे.
Advertisement Remove all ads

Solution

मुंगी

Concept: गद्य (6th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Marathi - Sulabhbharati 6th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ६ वी]
Chapter 7 उद्यानात भेटलेला विद्यार्थी
सांगा पाहू | Q २. | Page 17
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×