Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 5th Standard
Advertisement Remove all ads

रिकाम्या जागी जुळणारे योग्य पर्याय निवडा. पिसे सापडल्यावर मिनूला _______ - Marathi [मराठी]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
MCQ
Fill in the Blanks

रिकाम्या जागी जुळणारे योग्य पर्याय निवडा.

पिसे सापडल्यावर मिनूला _______ 

Options

  • पिसे कोणाची आहेत, हे माहित करून घ्यायचे होते.

  • पिसे घरी न्यायची होती.

Advertisement Remove all ads

Solution

पिसे सापडल्यावर मिनूला पिसे कोणाची आहेत, हे माहित करून घ्यायचे होते.

Concept: गद्य (5th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×