Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 7th Standard
Advertisement Remove all ads

रानमेवा कशाला म्हणतात? रानमेव्यात कोणती फळे येतात, याविषयी कुटुंबातील व्यक्तींशी चर्चा करा. - Marathi [मराठी]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Short Note

रानमेवा कशाला म्हणतात? रानमेव्यात कोणती फळे येतात, याविषयी कुटुंबातील व्यक्तींशी चर्चा करा.

Advertisement Remove all ads

Solution

रानमेवा विशेषत: उन्हाळ्यात बाजारात मिळतो. यामध्ये करवंदे, जांभळे, आवळे, जाम, आंबा, फणस, रायआवळे, ताडगोळे, राजण यांचा समावेश होतो. महाराष्ट्रात विदर्भ, मराठवाडा, कोकण, गुजरात सीमेकडील प्रदेशांत रानमेवा मोठ्या प्रमाणावर पिकतो. मुंबई-ठाणे, तसेच डहाणूकडील भागात जांभळे मोठ्या प्रमाणावर होतात. उन्हाळ्यात अंगाची काहिली झाल्यावर ही रसाळ, चटपटीत फळे जिभेचे चोचले पुरवतातच, सोबतच शरीर थंड ठेवण्यासही मदत करतात.

Concept: लेखन (7th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Marathi - Sulabhbharati 7th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ७ वी]
Chapter 3 माझ्या अंगणात
चर्चा करा. सांगा. | Q १ | Page 8
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×