Advertisement Remove all ads

पुढीलपैकी चुकीची जोडी ओळखून लिहा. - History and Civics [इतिहास व राज्यशास्त्र]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
MCQ

पुढीलपैकी चुकीची जोडी ओळखून लिहा.

Options

  • कुटियट्टम - केरळमधील संस्कृत नाट्यपरंपरा

  • रम्मन - पश्चिम बंगालमधील नृत्य

  • रामलीला - उत्तर भारतातील सादरीकरण

  • कालबेलिया - राजस्थानचे लोकसंगीत आणि लोकनृत्य

Advertisement Remove all ads

Solution

रम्मन - पश्चिम बंगालमधील नृत्य

दुरुस्त केलेली योग्य जोडीरम्मन गढ़वाल (उत्तराखंड) येथील धार्मिक उत्सव व विधिनाट्य.

Concept: उपयोजित इतिहास आणि वर्तमानकाळ
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×