Advertisement Remove all ads

पुढीलपैकी चुकीची जोडी दुरुस्त करून पुन्हा लिहा: (१) महाराज सयाजीराव विद्यापीठ -दिल्ली (२) बनारस हिंदू विद्यापीठ - वाराणसी (३) अलिगढ मुस्लीम युनिव्हर्सिटी - अलीगढ़ (४) जिवाजी विद्यापीठ - ग्वालियर - History and Civics [इतिहास व राज्यशास्त्र]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
MCQ

पुढीलपैकी चुकीची जोडी दुरुस्त करून पुन्हा लिहा:

Options

  • महाराज सयाजीराव विद्यापीठ -दिल्ली

  • बनारस हिंदू विद्यापीठ - वाराणसी

  • अलिगढ मुस्लीम युनिव्हर्सिटी - अलीगढ़

  • जिवाजी विद्यापीठ - ग्वालियर

Advertisement Remove all ads

Solution

महाराज सयाजीराव विद्यापीठ – दिल्ली.

दुरुस्त केलेली जोडी- महाराज सयाजीराव विद्यापीठ- वडोदरा.

Concept: काही नावाजलेली संग्रहालये
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×