Advertisement Remove all ads

पुढील विधान सकारण स्पष्ट करा. तंत्रज्ञानाचा इतिहास अभ्यासावा लागतो. - History and Civics [इतिहास व राज्यशास्त्र]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Short Note

पुढील विधान सकारण स्पष्ट करा.

तंत्रज्ञानाचा इतिहास अभ्यासावा लागतो.

Advertisement Remove all ads

Solution 1

  1. लाखो वर्षांच्या वाटचालीत मानव प्रगतीच्या प्रत्येक टप्प्यात नवनवी कौशल्ये अवगत करीत गेला.
  2. दगडांपासून हत्यारे तयार करणे, शेतीचे तंत्र अशी वाटचाल करीत तो विज्ञानयुगात आला.
  3. कृषी उत्पादन, वस्तूंचे उत्पादन, स्थापत्य, अभियांत्रिकी इत्यादींमध्ये बदल होत गेले. यांत्रिकीकरणामुळे उत्पादन वाढले. ही सर्व प्रगती समजून घेण्यासाठी आपल्याला तंत्रज्ञानाचा इतिहास अभ्यासावा लागतो.

Solution 2

१. मानवाच्या उत्क्रांतीच्या वाटचालीमध्ये दगडांची हत्यारे बनवण्यापासून ते कृषी उत्पादनाच्या विकासापर्यंत त्याला समजलेले विज्ञान व त्यावर आधारित तंत्रज्ञान फार महत्त्वाचे होते.

२. पुढील काळात विज्ञानाच्या प्रगतीमुळे उत्पादन प्रक्रियांचे यांत्रिकीकरण होत गेले. कृषी उत्पादन, वस्तूंचे उत्पादन, अभियांत्रिकी इत्यादी गोष्टींमध्ये फार बदल होत गेले.

तंत्रज्ञानातील हे बदल, त्यामागील कारणपरंपरेची साखळी व विज्ञान तंत्रज्ञानाचे परस्परावलंबित्व समजून घेण्याकरता तंत्रज्ञानाचा इतिहास अभ्यासावा लागतो.

Concept: उपयोजित इतिहास आणि विविध विषयांमधील संशोधन
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×