Advertisement Remove all ads

पुढील विधान सकारण स्पष्ट करा. राजतरंगिणी हा ग्रंथ शास्त्रशुद्ध इतिहासलेखनाच्या आधुनिक संकल्पनेशी जवळचे नाते सांगतो. - History and Civics [इतिहास व राज्यशास्त्र]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Short Note

पुढील विधान सकारण स्पष्ट करा.

राजतरंगिणी हा ग्रंथ शास्त्रशुद्ध इतिहासलेखनाच्या आधुनिक संकल्पनेशी जवळचे नाते सांगतो.

Advertisement Remove all ads

Solution

१. इसवी सनाच्या १२ व्या शतकात कल्हण याने 'राजतरांगिणी' हा ग्रंथ लिहिला.

२. हा काश्मिरच्या इतिहासावरील ग्रंथ आहे.

३. त्यामध्ये अनेक कोरीव लेख, नाणी, प्राचीन वस्तूंचे अवशेष, राजकुलांच्या अधिकृत नोंदी आणि स्थानिक परंपरा अशा अनेक साधनांचा चिकित्सक अभ्यास करून त्याने ग्रंथ रचला आहे.

म्हणून, राजतरंगिणी हा ग्रंथ शास्त्रशुद्ध इतिहासलेखनाच्या आधुनिक संकल्पनेशी जवळचे नाते सांगतो. 

Concept: भारतीय इतिहासलेखनाची वाटचाल
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

SCERT Maharashtra Question Bank इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science History and Civics Maharashtra State Board 2021
Chapter 1.2 इतिहासलेखन : भारतीय परंपरा
संक्षिप्त उत्तरे २ | Q ३. ३.
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×