Advertisement Remove all ads

पुढील विधान सकारण स्पष्ट करा. गोविंद सखाराम सरदेसाई यांना रियासतकार म्हणून ओळखले जाते. - History and Civics [इतिहास व राज्यशास्त्र]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Short Note

पुढील विधान सकारण स्पष्ट करा.

गोविंद सखाराम सरदेसाई यांना रियासतकार म्हणून ओळखले जाते. 

Advertisement Remove all ads

Solution

१. गोविंद सखाराम देसाई यांनी मराठ्यांचा समग्र इतिहास अनेक खंडांमध्ये प्रकाशित केला आहे.

२. त्यांनी 'मराठी रियासत' प्रकाशित करून मराठी इतिहासलेखन क्षेत्रामध्ये भरीव कामगिरी केली आहे.

३. या कार्याला इतकी लोकप्रियता लाभली, की समाज त्यांना 'रियासतकार' म्हणून ओळखू लागला.  

Concept: भारतीय इतिहासलेखनाची वाटचाल
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

SCERT Maharashtra Question Bank इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science History and Civics Maharashtra State Board 2021
Chapter 1.2 इतिहासलेखन : भारतीय परंपरा
संक्षिप्त उत्तरे २ | Q ३. ४.
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×