Advertisement Remove all ads

पुढील विधान चूक की बरोबर ते सकारण स्पष्ट करा. संविधानाचे स्वरूप एखाद्या जिवंत दस्तऐवजाप्रमाणे असते. - History and Civics [इतिहास व राज्यशास्त्र]

MCQ
True or False

पुढील विधान चूक की बरोबर ते सकारण स्पष्ट करा.

संविधानाचे स्वरूप एखाद्या जिवंत दस्तऐवजाप्रमाणे असते.

Options

  • बरोबर

  • चूक

Advertisement Remove all ads

Solution

संविधानाचे स्वरूप एखाद्या जिवंत दस्तऐवजाप्रमाणे असते- बरोबर

कारण

  1. संविधान हे लिखित स्वरूपात असले तरी ते ग्रंथात बंद झालेले नसून ते प्रवाही असते.
  2. संविधानात बदलत्या परिस्थितीनुसार बदल करण्याचा अधिकार संसदेला असतो.
  3. संविधानाच्या मूलभूत चौकटीला धक्का न लावता जनतेच्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी संसद असे बदल करू शकते. संविधानाच्या या प्रवाही गुणधर्मामुळेच त्याचे स्वरूप एखाद्या जिवंत दस्तऐवजाप्रमाणे असते.
Concept: संविधानाची वाटचाल (परिचय)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×