Advertisement Remove all ads

पुढील विधान चूक की बरोबर ते सकारण स्पष्ट करा. माहितीच्या अधिकारामुळे शासनाच्या कारभारातील गोपनीयता वाढली आहे. - History and Civics [इतिहास व राज्यशास्त्र]

MCQ
True or False

पुढील विधान चूक की बरोबर ते सकारण स्पष्ट करा.

माहितीच्या अधिकारामुळे शासनाच्या कारभारातील गोपनीयता वाढली आहे.

Options

  • बरोबर

  • चूक

Advertisement Remove all ads

Solution

माहितीच्या अधिकारामुळे शासनाच्या कारभारातील गोपनीयता वाढली आहे- चूक

कारण-

  1. लोकशाही अधिक सुदृढ होण्यासाठी आणि नागरिक व शासन यांचा परस्परांवरील विश्वास वाढण्यासाठी शासन काय करीत आहे, हे नागरिकांना माहीत असणे आवश्यक असते.
  2. पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व ही चांगल्या शासनाची वैशिष्ट्ये या अधिकारामुळे प्रत्यक्षात येतात.
  3. शासनाचे व्यवहार अधिक खुले होण्यास या अधिकारामुळे मदत झाली; म्हणून माहितीच्या अधिकारामुळे शासनाच्या कारभारातील गोपनीयता कमी झाली आहे.
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×