Advertisement Remove all ads

पुढील विधान चूक की बरोबर ते सकारण स्पष्ट करा. लोकशाहीमध्ये चळवळींना फार महत्त्व असते. - History and Civics [इतिहास व राज्यशास्त्र]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
MCQ
True or False

पुढील विधान चूक की बरोबर ते सकारण स्पष्ट करा.

लोकशाहीमध्ये चळवळींना फार महत्त्व असते. 

Options

  • बरोबर

  • चूक

Advertisement Remove all ads

Solution

लोकशाहीमध्ये चळवळींना फार महत्त्व असते- बरोबर

कारण - 

  1. सार्वजनिक प्रश्नांच्या निराकरणासाठी एक वा अनेक व्यक्ती संघटित होऊन सामूहिक आंदोलन उभे करतात.
  2. सामाजिक प्रश्नांसंदर्भातील सर्व माहिती आंदोलनातील कार्यकर्ते शासनाला देत असतात.
  3. चळवळीच्या वाढत्या प्रभावामुळे शासनाला त्याची दखल घ्यावीच लागते.
  4. शासनाच्या निर्णयांना, धोरणांना विरोध करण्यासाठी चळवळी उभ्या राहतात. लोकशाही पद्धतीतच जनतेला प्रतिकार करण्याचा हक्क असतो. म्हणून लोकशाहीमध्ये चळवळींना फार महत्त्व असते.
Concept: चळवळी का ?
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

SCERT Maharashtra Question Bank इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science History and Civics Maharashtra State Board 2021
Chapter 2.4 सामाजिक व राजकीय चळवळी
चूक की बरोबर ते ओळखा | Q ७. (१)
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×