Advertisement Remove all ads

पुढील तक्ता पूर्ण करा. आपत्तीचा प्रकार परिणाम अ) __________________ जखमी होणे, भावनिक, मानसिक ताण निर्माण होणे, साथीचे रोग पसरणे, आपद्ग्रस्तांचा मृत्यू होणे. ब) पर्यावरणीय __________________ - Science and Technology 2 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Chart

पुढील तक्ता पूर्ण करा.

आपत्तीचा प्रकार परिणाम
अ) ____________________ जखमी होणे, भावनिक, मानसिक ताण निर्माण होणे, साथीचे रोग पसरणे, आपद्ग्रस्तांचा मृत्यू होणे.
ब) पर्यावरणीय __________________
Advertisement Remove all ads

Solution

आपत्तीचा प्रकार परिणाम
अ) वैद्यकीय आपत्ती जखमी होणे, भावनिक, मानसिक ताण निर्माण होणे, साथीचे रोग पसरणे, आपद्ग्रस्तांचा मृत्यू होणे.
ब) पर्यावरणीय इमारतींना नुकसान होणे किंवा पूर्णपणे कोसळून पडणे, पाण्याचे स्रोत आटणे, पाणी दूषित होणे, उघड्यावर पडलेली मानवांची किंवा प्राण्यांची प्रेते कुजून वातावरण दुर्गंधीयुक्त व प्रदूषित होणे इत्यादी.
Concept: आपत्तीचे परिणाम ((Effects of disaster)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×