Advertisement Remove all ads

पुढील तक्ता पूर्ण करा. 1. गुणवैशिष्ट्ये 2. उदाहरणे - भजन, कीर्तन, लळित, भारुड - History and Civics [इतिहास व राज्यशास्त्र]

Chart

पुढील तक्ता पूर्ण करा.

  भजन कीर्तन लळित भारुड
गुणवैशिष्ट्ये        
उदाहरणे        
Advertisement Remove all ads

Solution

  भजन कीर्तन लळित भारुड
गुणवैशिष्ट्ये

(१) टाळ व मृदंग यांच्या साथीने ईश्वराचे गुणगान.
(२) अभंग व भक्ति कवनांतून ईश्वरस्तुती

(१) नमन, निरूपणाचा अभंग व निरूपण हा पूर्वरंग
(२) आख्यान हा उत्तर रंग
(१) उत्सवप्रसंगी देवतेकडे 'मागणे' मागीतले जाते.
(२) नाट्यप्रवेशाप्रमाणे राम-कृष्णाच्या कथा सादर करणे.
(१) आध्यात्मिक व नैतिक शिकवण
(२) सादरीकरणात नाट्यात्मकता व विविधता असते.
उदाहरणे

(१) संत तुलसीदास
(२) संत भजने नामदेव यांची भजने

(१) नारदीय कीर्तने
(२) महात्मा फुले यांची सत्यशोधकी कीर्तने

गोवा, कोकण या भागांत मोठ्या प्रमाणात प्रचलित.

(१) ज्ञानेश्वर, नामदेव यांची भारुडे.
(२) संत एकनाथांची भारुडे सर्वांत लोकप्रिय आहेत.

  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Social Science History and Civics 10th Standard SSC Maharashtra State Board [इतिहस व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी]
Chapter 1.6 मनोरंजनाची माध्यमे आणि इतिहास
स्वाध्याय | Q २. | Page 45
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×