Advertisement Remove all ads

पुढील संकल्पना स्पष्ट करा. राष्ट्रवादी इतिहासलेखन - History and Civics [इतिहास व राज्यशास्त्र]

Short Note

पुढील संकल्पना स्पष्ट करा.

राष्ट्रवादी इतिहासलेखन

Advertisement Remove all ads

Solution

  1. एकोणिसाव्या शतकात भारतात इंग्रजी शिक्षणपद्धती सुरू झाली. या पद्धतीत शिकून तयार झालेल्या इतिहासकारांना भारताच्या वैभवशाली प्राचीन इतिहासाविषयीची जाण आली.आत्मजाणीव निर्माण झालेल्या या इतिहासकारांनी भारताविषयी जे इतिहासलेखन केले त्या लेखनास 'राष्ट्रवादी इतिहासलेखन' असे म्हणतात.
  2. या राष्ट्रवादी इतिहासलेखकांनी प्राच्यवादी लेखकांच्या पूर्वग्रहदूषित इतिहास लेखनाला विरोध केला.
  3. भारताच्या इतिहासातील सुवर्णकाळ शोधून त्यावर त्यांनी लेखन केले.
  4. राष्ट्रवादी इतिहासलेखनामुळे ब्रिटिशांविरुद्धच्या स्वातंत्र्यलढ्यास प्रेरणा मिळाली; तसेच प्रादेशिक इतिहास लिहिण्यालाही चालना मिळाली.
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Social Science History and Civics 10th Standard SSC Maharashtra State Board [इतिहस व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी]
Chapter 1.2 इतिहासलेखन : भारतीय परंपरा
स्वाध्याय | Q ५. (२) | Page 14
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×