Advertisement Remove all ads

पुढील संकल्पना स्पष्ट करा. आदिवासी चळवळ - History and Civics [इतिहास व राज्यशास्त्र]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Short Note

पुढील संकल्पना स्पष्ट करा.

आदिवासी चळवळ 

Advertisement Remove all ads

Solution

१. स्वातंत्र्यपूर्वकाळात ब्रिटिशांनी आदिवासींच्या जंगलसंपत्तीवर उदरनिर्वाह करण्यावर प्रतिबंध घातला.

२. तेव्हा छोटा नागपूर परिसरातील कोलाम, ओडिशातील गोंड, महाराष्ट्रातील कोळी, भिल्ल, रामोशी, बिहारमधील संथाळ, मुंडा आदिवासींनी मोठ्या प्रमाणावर उठाव केला. तेव्हापासून आजतागायत आदिवासींचा संघर्ष सुरूच आहे.

३. वनावरील अधिकार नाकारला जाणे हा आदिवासींचा प्रमुख प्रश्न आहे. आदिवासींचे वनावरील अधिकार मान्य करावेत, वनातील उत्पादने गोळा करण्याचा व वनजमिनीवर लागवड करण्याचा अधिकार मिळावा या आदिवासी चळवळीच्या प्रमुख मागण्या आहेत.

Concept: भारतातील प्रमुख चळवळी
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

SCERT Maharashtra Question Bank इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science History and Civics Maharashtra State Board 2021
Chapter 2.4 सामाजिक व राजकीय चळवळी
संकल्पना स्पष्ट करा | Q ८. (अ) (१)
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×