Advertisement Remove all ads

पर्यटनाशी संबंधित व्यावसायिक क्षेत्रे स्पष्ट करा. - History and Civics [इतिहास व राज्यशास्त्र]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Short Note

पर्यटनाशी संबंधित व्यावसायिक क्षेत्रे स्पष्ट करा.

Advertisement Remove all ads

Solution

पर्यटनाशी संबंधित अशी पुढील व्यावसायिक क्षेत्रे आहेत -

  1. पर्यटकांच्या राहण्यासाठी असणारी निवासस्थाने (लॉजेस) चालवणे, ती बांधण्यासाठी संबंधित असणारे उदयोग.
  2. खाद्य पदार्थांची दुकाने, हॉटेल्स, खानावळी इत्यादी उदयोग.
  3. हस्तोदयोग व कुटीरोदयोग आणि त्यांच्या विक्रीची दुकाने.
  4. हॉटेलांशी संबंधित दूध, भाज्या, किराणा इत्यादी शेती व पशु उद्योग.
  5. पर्यटकांच्या वाहतुकीसाठी असणारे बस, रिक्षा, टॅक्सी आदी उदयोग.
  6. प्रवासी एजंटस्, फोटोग्राफर, मार्गदर्शक (गाईडस्), ठिकाणांची माहिती छापणारा मुद्रण व्यवसाय इत्यादी व्यवसायही पर्यटनाशी संबंधित असतात. त्यामुळे माझ्यामते पर्यटन हा सर्वाधिक रोजगार निर्माण करणारा व्यवसाय होऊ शकतो.
Concept: पर्यटन आणि आतिथ्यक्षेत्रातील व्यावसायिक संधी
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×