Advertisement Remove all ads

पर्यावरण संरक्षण ही काळाजी गरज आहे. - Political Science [राज्यशास्त्र]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Answer in Brief

पर्यावरण संरक्षण ही काळाजी गरज आहे.

Advertisement Remove all ads

Solution

पर्यावरण संरक्षण ही काळाची गरज आहे, या विधानाशी मी सहमत आहे.
कारणे: (१) पर्यावरण संरक्षण करणे माणजे नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण करणे. त्यासाठी पर्यावरणाची होणारी हानी रोखली पाहिजे.
(२) उपलब्ध असलेली ऊर्जेची साधने मर्यादित आहेत. त्यांचा बेसुमार वापर केल्यास ती संपुष्टात येतील. म्हणून ऊर्जेचे पर्यायी स्रोत विकसित करणे गरजेचे आहे.
(३) पर्यावरण संवर्धन करण्यात आल्यास आजच्या पिढीच्या गरजा पूर्ण करून पुढील पिढींच्या गरजा भागवण्याची क्षमता टिकून राहील.
(४) पर्यावरण संरक्षणाकडे दुर्लक्ष केल्यास प्रदूषण, पाण्याची कमतरता आणि जैविक विविधतेचा ्हास उद्भवेल.

Concept: पर्यावरणाशी निगडित महत्वाच्या समस्या
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Political Science 12th Standard HSC Maharashtra State Board [राज्यशास्त्र इयत्ता १२ वी]
Chapter 3 १९९१ नंतरच्या महत्त्वाच्या संकल्पना आणि समस्या : मानवतावादी प्रश्
स्वाध्याय | Q ४ | Page 34
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×